fannavarane madar pardaze arta novin
fannavarane madar pardaze arta novin
fannavarane madar pardaze arta novin
fmadarpardazan@gmail.com

Manyetometriye ve uygulamalarına bir bakış

Manyetometriye ve uygulamalarına bir bakış

Magnetometri ve Uygulamalarına Bir Bakış

Magnetometrinin amacı, manyetik alanların ölçümü yoluyla yeraltı anomalilerini belirlemektir. Magnetometri, farklı alanlarda çeşitli uygulamalara sahip jeofizik yöntemlerden biridir. Hava ve deniz anketlerinde kullanılabilme yeteneği, birçok diğer jeofizik yönteme göre daha düşük maliyeti ve veri işleme ve yorumlama için kapsamlı yazılımın varlığı, onu en yaygın kullanılan ve maliyet etkin jeofizik yöntemlerinden biri yapmıştır. Bu yöntemin diğer yöntemlere göre nispeten uzun bir geçmişi, bu yöntem için daha doğru araçların geliştirilmesine yol açmış ve daha fazla uzmanın kullanmasıyla veri işleme ve yorumlama konusunda birçok sorunun çözülmesine neden olmuştur. Bu makalenin amacı, çeşitli uygulamalarının kısa bir genel bakışını sunmaktır. Bu yöntem, maden arama, petrol arama, boşluk ve karst tespiti, jeoloji, çevre çalışmaları, arkeoloji ve gömülü metal nesnelerin tespiti gibi alanlarda kullanılmaktadır.

  • Madenlerin keşfi

Mıknatıslık, demir cevheri taşıyan mineral damarlarının araştırılmasında yaygın olarak kullanılan, göreceli olarak düşük maliyetli ve hızlı bir jeofiziksel tekniktir. Bu çalışma, havadan yapılan yöntemlerle hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Mıknatıslık, özellikle elektromanyetik yöntemlerle birlikte kullanıldığında, kütlesel sülfür mineral damarlarını tanımlama konusunda yüksek bir yeteneğe sahiptir.

Mıknatıslığın temel amacı demir yataklarını bulmaktır.

01111
  • Yükseklik ve topografinin düzeltilmesi

Jeomanyetik alanın dikey gradyanı kutuplarda yaklaşık olarak-km 015nT.0-1 , ekvatorda ise km 03nT.0-1’dir, bu yüzden yükseklik düzeltmesi genellikle yapılmaz. Topografyanın manyetik araştırmalar üzerindeki etkisi çok önemli ve önemlidir, ancak tam olarak tahmin edilemez çünkü arazinin manyetik özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle, manyetik araştırmalarda topografi düzeltmesi nadiren yapılır.

  • Arkeoloji

Arkeolojide manyetik ölçümler, genellikle gömülü tarihi bir yapının sınırlarını belirlemek veya derinliklerde bulunan metal nesneleri tespit etmek için kullanılır. Bu ölçümlerin amacı, sonraki aşamalarda kazı tasarımları yapmaktır. (Şekil 05) Meksika’da bir tarihi alan üzerinde yapılan manyetik profil ölçümleri göstermektedir. 2 ve 3 numaralı anomaliler tanınmış tünellere aittir ve 0 numaralı anomalinin ise bilinmeyen bir tünele ait olduğu ve kazı yapıldıktan sonra varlığının onaylandığıdır. (Şekil 05) Macaristan’da bulunan bir Orta Çağ arkeolojik bölgede manyetik ölçüm haritası göstermektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda, manyetik anomalinin bir metal eritme fırınına ait olduğu belirlendi.

020

p03 numaralı şekil, Amerika’daki çöp depolama alanındaki manyetik ölçümlerin sonuçlarını göstermektedir. Manyetik ölçümler, bu bölgedeki çöp depolama alanının kapsamını iyi bir şekilde belirlemiştir.

01112
  • Gömülü metal nesnelerin tespiti

Bu çalışmanın ilk amacı, terk edilmiş metal nesnelerin (borular, su kuyuları veya petrol boruları gibi), şehir çöplerinin gömülü olduğu yerlerin tespitidir. Gömülü nesneler çevresel sorunlar açısından çok önemlidir; çünkü bazen gömülü çöpler tehlikeli ve zehirli maddelere sahip olabilir. Genellikle bu yöntemdeki araştırma derinliği çok azdır.

Şekil P05, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki depolama sahasındaki manyetometri sonuçlarını göstermektedir.Bu alandaki manyetometri, depolama sahasının alanını iyi tanımlamıştır.

Şekil P 06, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki depolama sahasındaki manyetometri sonuçlarını göstermektedir.Bu alandaki manyetometri, depolama sahasının alanını iyi tanımlamıştır.

021
022
  • Jeoloji

Akademik çalışmalarda, kıtasal kabuğun özelliklerini belirlemek için manyetik analiz yaygın olarak kullanılır, ancak büyük ve birincil manyetik anomalilerin kaynağı açık veya üzerindeki bileşime sahip kayalarla ilişkilidir. Ayrıca, manyetik ölçümler kıtasal kabuğun daha derin bölgelerini incelemekle sınırlıdır, çünkü yaygın olmayan manyetik mineraller için Curie izotermi yaklaşık 20 kilometre derinlikte gerçekleşir ve bu nedenle anomalilerin kaynağı kıtasal kabuğun üst kısmıyla sınırlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir